četvrtak, 15. prosinca 2011.

Julijan Šribar - Elektronički elementi - free download

Zbirka riješenih zadataka i izvoda 1 i 2

Ova zbirka zadataka prvenstveno je namijenjena studenticama i studentima Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu za lakše savladavanje gradiva iz predmeta Elektronički elementi koji se na toj ustanovi predaje već niz godina. U tom predmetu studenti stječu osnovna znanja o fizikalnim svojstvima poluvodiča, te svojstvima pn - dioda, bipolarnih i unipolarnih tranzistora. Ova zbirka pokriva polovicu gradiva, podijeljenu u dvije cjeline:
1. Osnovna svojstva poluvodiča i
2. PN - spoj i pndioda.

U prvoj cjelini obrađena su osnovna fizikalna svojstva intrinsičnih i dopiranih poluvodiča. Iako se cijela zbirka bavi praktički samo silicijem kao najraširenijim poluvodičem, u prvom dijelu spominju se i neka svojstva germanija i galij - arsenida. Pri kraju prve cjeline ukratko su obrađeni osnovni postupci pri izradi poluvodičkih komponenti. Drugi dio zbirke analizira osnovna svojstva pn - spoja i pn - dioda.

Nema komentara:

Objavi komentar