četvrtak, 12. siječnja 2012.

Senka M. Dinarević - Medicina - pedijatrija - free download

Pedijatrija za studente medicine

- Anamneza
- Status praesens
- Rast
- Metabolizam
- Ishrana i poremećaji ishrane
- Preventivna pedijatrija
- Perinatalna i neonatalna medicina
- Gastroenterologija
- Hepatologija
- Reumatologija
- Kardiologija
- Nefrologija
- Alergijske bolesti - pulmologija
- Neuropedijatrija
- Endokrinologija
- Hematologija
- Onkologija
- Interventna pedijatrija
- Rehabilitacija u pedijatriji
__________________________________________

Senka Mesihović Dinarević rođena je 1958. godine u Sarajevu, gdje je završila Osnovnu i Muzičku školu. Maturant je generacije Prve gimnazije. Diplomirala je kao student generacije na Medicinskom fakultetu 1982. godine. Dobitnik je nagrade Dr Bogdan Zimonjić i Zlatne značke Hasan Brkić. Od 1982. godine zaposlena je na Dječijoj klinici u Sarajevu, gdje i danas radi kao pedijatar - kardiolog.

Postdiplomski studij završila je 1985. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje je iste godine i magistrirala. Specijalizirala je pedijatriju 1988. godine, a subspecijalizaciju iz dječije kardiologije obavlja u Sarajevu, Beogradu i Londonu.

Objavila više od 205 radova u domaćim i stranim medicinskim časopisima. Izlagala je na brojnim domaćim i svjetskim skupovima. Autor je 10 knjiga, 7 priručnika, recenzent 5 knjiga, mentor u diplomskim radovima studenata pri Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i Sjedinjenim Američkim Državama, Visokoj zdravstvenoj školi i Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, kao i mentor u brojnim magistarskim i doktorskim radovima.

Nema komentara:

Objavi komentar