utorak, 20. prosinca 2011.

Borivoje Pejkić - Đubrenje voćnjaka - free download

- Uslovi i priprema zemljišta za podizanje voćnih zasada
- Uloga i značaj biogenih elemenata u ishrani voćaka
- Uloga i značaj pojedinih đubriva u ishrani voćaka
- Đubrenje pojedinih voćnih kultura
- Pojave i razvoj fizioloških bolesti plodova jabuke i kruške

Nema komentara:

Objavi komentar