Tuesday, December 20, 2011

Borivoje Pejkić - Đubrenje voćnjaka - free download

- Uslovi i priprema zemljišta za podizanje voćnih zasada
- Uloga i značaj biogenih elemenata u ishrani voćaka
- Uloga i značaj pojedinih đubriva u ishrani voćaka
- Đubrenje pojedinih voćnih kultura
- Pojave i razvoj fizioloških bolesti plodova jabuke i kruške

No comments:

Post a Comment