petak, 7. prosinca 2012.

Assimil - Novi francuski bez muke

Assimil - Novi francuski bez muke
E-knjiga sa integrisanim audiom u PDFE knjiga sa integrisanim audiom u pdf - Francuski jezik u 113 lekcija na srpskom jeziku.
Uz pomoć ove metode naučićete francuski na vrlo prirodan način, bez učenja napamet. Pruža vam mogućnost da progovorite ovaj jezik već nakon dva meseca svakodnevnog druženja. Nakon šest meseci bićete potpuno osposobljeni za snalaženje u svakodnevnim govornim situacijama.
Pristup učenju koji čini naše metode veoma uspešnim već više od 70 godina je zasnovan na principu intuitivnog usvajanja (asimilacije). On se sastoji od svakodnevnog druženja sa jezikom koji se uči i postupnog upoznavanja sa gramatikom i rečima tog jezika.
Učenje se odvija u dve različite faze: pasivna faza, tokom koje ostvarujete neposredan kontakt sa jezikom čitajući, slušajući i ponavljajući svaku lekciju. Sledi aktivna faza, koja vam omogućava da primenite usvojene strukture i mehanizme, nastavljajući da uspešno napredujete u učenju jezika.
Šta ćete pronaći u ovoj metodi?
- pristup kroz dijaloge uz progresivno ovladavanje govornim i pisanim jezikom
- realistične situacije koje stavljaju naglasak na savremen izbor reči
- pažljivo vođenu gramatičku progresiju koja izbegava učenje napamet
- sistem stalnog obnavljanja u cilju konsolidovanja stečenih znanja tokom celog učenja
- i na kraju naravno humor koji predstavlja jednu od glavnih odlika Assimil metoda.
Snimci svih lekcija i vežbi prevođenja su interpretirani od strane francuskih glumaca, predstavljaju neprocenjivu pomoć tokom učenja.

Nema komentara:

Objavi komentar